eKVIS er en enhed, der er etableret af overenskomstens parter med det formål at kooordinere kvalitetsarbejdet i speciallægepraksis og implementere de kvalitetstemaer og redskaber, der er fastlagt i overenskomsten. Målet er at understøtte den faglige udvikling og sikre kvaliteten i speciallægepraksis.
eKVIS hjemmeside: www.ekvis.dk
 
Neden for ses de rapporter der er fremkommet efter undersøgelse af den patientoplevede kvalitet i speciallægepraksis 2013 og 2017(ortonord)
 
Akkreditering